ml_coverBanyak yang ingin dibincangkan dengan perkataan Generasi Y. Pertama : maksud Generasi Y itu sendiri. Kedua: adakah Generasi Y itu akan bertentangan sama sekali dengan Generasi X? Ketiga: Siapakah yang dimaksudkan dengan Generasi Y itu sendiri?

Persoalan ini memerlukan jawapan yang tidak kalah panjangan juga. Justeru ruang yang terlampau sempit ini sukar sekali untuk dicernakan bagi tujuan tersebut. Namun suara-suara untuk memperkatakan tentang Gen Y sudah mula kedengaran. Mungkin perkataan Gen Y masih baru di kalangan rakyat Malaysia, justeru pendokong dakwah tidak perlu berlepas tangan untuk mendefinasikan makna Gen Y dengan panduan al-Quran dan Sunnah mengikut manhaj Salafus Soleh.

Ruang telah tersedia….cuma tunggu untuk di isi sahaja!

Advertisement