Satu tindakan penuh berani rakyat Malaysia ke arah Malaysia Baru!
Tahniah rakyat Malaysia yang berani!